Geplaatst op: 23 december 2016

Zorgboeren in de Maashorst leren hun verhaal te vertellen

Een aantal Maashorstboeren hebben zich verdiept in StorySelling. De workshops werden aangeboden door ZLTO. Tijdens vier bijeenkomsten oefenden de deelnemers  in het presenteren van het aanbod op hun zorgboerderij. De workshops ‘zorg op de boerderij’, zijn een onderdeel van het programma: ‘Meer Maashorst ‘een gezond landschap’. ZLTO is projecteider en de Maashorstboeren mede-uitvoerder.

Zorgboerderijen bieden passende zorg voor diverse doelgroepen. De ondernemers beschikken ieder over een uniek aanbod. Maar hoe profileren zij zichzelf naar buiten toe? Dat is belangrijk als het gaat om continuïteit in het bedrijf. Door hun aanbod naar buiten toe uit te dragen, kunnen ze cliënten behouden en nieuwe werven. Tijdens de workshops deden de zorgboeren inspiratie op en deelden ze hun kennis.

StorySelling

Hoe profileer je jezelf als zorgondernemer, hoe laat je specifieke kwaliteiten van je bedrijf zien met een toekomstperspectief voor lange termijn? Hoe maak je je als  Maashorstzorgboer herkenbaar in de omgeving? Hoe zet je je bedrijf nog beter op de kaart en motiveer en stimuleer je gebruikers om van je diensten gebruik te maken? In de workshops kwam naar voren dat ze dat kunnen bereiken door samen te werken met andere zorgboeren, te leren van elkaar, krachten te bundelen en gebruik te maken van de populariteit van natuurgebied de Maashorst.

Nieuwe activiteiten in ontwikkeling

Na de workshops hebben de zorgboeren nog meer activiteiten in ontwikkeling. Een ervan is gezinsbegeleiding voor gezinnen die problemen ervaren in de opvoeding van hun kinderen en de tweede is ‘MantelDiner voor twee’. Dat biedt de mogelijkheid aan een thuiswonende (dementerende) oudere om samen met zijn/haar mantelzorger aan te schuiven tijdens de warme maaltijd op de zorgboerderij in de buurt.