Geplaatst op: 1 augustus 2019

Wisenthaar blijkt waardevol voor nesten van zangvogels

Uit onderzoek blijkt dat het haar van de wisentenvacht veel wordt gebruikt door zangvogels voor het maken van hun nesten. Dit zijn de eerste resultaten uit een groter onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Vogelringstation Van Lennep, naar broedsucces van zangvogels in het duingebied. Bij gebrek aan beschikbaarheid van wisentenhaar gebruiken vogels ook wel mos. PWN gebruikt alle onderzoeksresultaten voor het maken van de juiste beheerkeuzes. 

De nesten in het Kraansvlak in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, het leefgebied van de wisenten, bestonden slechts voor 74% uit plantaardig materiaal, zoals mos en takjes. De nesten in de Kennemerduinen, waar geen wisenten lopen, bestonden maar liefst uit 97% plantaardig materiaal. Een groot verschil. De voorkeur voor wisentenhaar is niet gek, de haren zijn wollig en zacht in vergelijking met de haren van andere grote grazers, zoals een Schotse hooglander of konikpaard. De haren van de wisent zorgen voor een goede isolatie en broedtemperatuur voor de eieren.

Als de temperatuur in het vroege voorjaar stijgt verliezen de wisenten hun wintervacht. De dieren schuren hun vacht tegen bomen en struiken, waardoor plukken haar losraken. De zangvogels, zoals pimpelmezen of koolmezen, zijn in deze periode druk in de weer met het bouwen van nesten en maken gebruik van de dikke wintervacht. Studenten Toegepaste biologie van de Aeres Hogeschool in Almere gaan de nesten verder analyseren en onderzoeken om te kijken of het nestmateriaal van invloed is op het broedsucces van de zangvogel.

bron: PWN, 18/07/19