Geplaatst op: 20 december 2016

Wisenten eten paddenstoelen

Wild van De Maashorst, uit het (foto)dagboek van een Maashorstranger

In deze rubriek beschrijft een van de Maashorstrangers zijn of haar belevenissen met de grote grazers in de Maashorst. 

Foto: Arjen Boerman

Eind november namen de kuddebeheerders van FREE Nature iets opmerkelijks waar in de Maashorst. Meerdere wisenten stonden te eten van een groep paddenstoelen op een oude boomstobbe. Dit gedrag was nog niet eerder gezien in de Maashorst. Waarschijnlijk gaat het om zwavelkopje.

Ook in het Kraansvlak of op de Veluwe waar wisenten lopen, is dit gedrag nooit eerder gezien. Alleen uit Polen is wel bekend dat wisenten paddenstoelen eten.

De groep paddenstoelen bevond zich op de stobbe van een omgezaagde eik. Foto’s zijn doorgestuurd naar de Nederlandse Mycologische vereniging, een vereniging gespecialiseerd op het gebied van paddenstoelen. Op basis van de foto’s kwamen ook zij tot de conclusie dat het waarschijnlijk om zwavelkopje gaat.

Zwavelkopje is voor mensen een giftige paddenstoelensoort. Om onduidelijke redenen, hebben de wisenten geen last van deze paddenstoel. Een verklaring kan liggen in de verschillende magen van de wisent. Wellicht wordt de giftige stof afgebroken in bijvoorbeeld de pens. Een andere verklaring kan zitten in het feit dat de wisenten deze paddenstoel eten als een vorm van zelfmedicatie. De waarneming is inmiddels enkele weken oud en dit gedrag is niet vaker gezien. Gelukkig zijn er naderhand geen effecten op de gezondheid van de dieren waargenomen.