Geplaatst op: 4 november 2016

Wild van De Maashorst!

Uit het dagboek van een Maashorstranger

In deze rubriek beschrijft een van de Maashorstrangers zijn of haar belevenissen met de grote grazers in de Maashorst

De Maashorst als wildernis

In 2015 is de keuze gemaakt om het middengebied van de Maashorst te ontwikkelen als vrije natuur. Wildernis is misschien een mooier woord. De wildernis krijgt in de Maashorst tot bepaalde hoogte de vrije hand. Gevarieerde bossen, open terreinen, stagnerend water, beekjes en natte wijstgronden. Wildernis die uiteraard wel samen moet gaan met het recreatieve gebruik van het gebied. Mensen mogen genieten van die natuur en in het bijzonder van de wilde dieren die daarin rondlopen. Dieren voegen immers enorm veel toe aan onze beleving. Een landschap zonder dieren mist spanning. Wat is er mooier dan op een goed of onverwacht moment dieren tegen te komen die hun schoonheid tonen en ons boeien in hun gedrag. Het kan ons mensen gelukkig maken en de natuur compleet.

Als je de moeite neemt de drie soorten grote grazers in de Maashorst; de wisent, Exmoor pony en de tauros, te observeren dan zie je veel moois gebeuren. De dieren passen hun gedrag aan aan het voedselaanbod van het seizoen. Zo zag je in het voorjaar de Exmoorpony’s en Wisenten de hele dag knabbelen aan de verse bloesem van Meidoornstruwelen, in de zomer aten ze de bloemen van het Pijpenstrootje-gras, en de laatste weken kun je zomaar paarden en Wisenten zien die zich tegoed doen aan de zachte eikels van de Zomereik. Ook eten de dieren op verschillende manieren. De taurossen eten met hun tong het lange gras af en paarden knabbelen met hun tanden juist aan het korte gras. Daardoor komen de kruiden die minder lekker zijn weer tot bloei en die trekken weer vlinders en andere insecten aan. Hier en daar vreten de pony’s en wisenten aan de bast van de Amerikaanse vogelkers en andere bomen. Deze geven zich niet zondermeer gewonnen, ze verdedigen zich door afweerstoffen aan te maken, waardoor de struik toch deels in leven blijft. De struik gaat grillig groeien en bieden daarmee broedgelegenheid voor allerlei vogels. Je ziet de Maashorst dus nu al veranderen en dit zal de komende jaren steeds duidelijker worden. Zo komt er nog meer moois in ons geliefde groene hart, De Maashorst. Geniet van de dieren en de mooie processen in de natuur. De voorstelling is gratis.

Jos van der Wijst,

Maashorstranger en

Voorzitter Stichting natuurorganisaties de Maashorst