‘WIJST, wat is dat?’ nieuwe les van Natuurcentrum De Maashorst

Natuurcentrum De Maashorst heeft een nieuwe les ontwikkeld ‘Wijst, wat is dat?’.

De les is ontwikkeld door het natuurcentrum voor de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs. Het animo voor deze les is nu al groot. Een flink aantal scholen heeft zich al aangemeld voor de veldlessen die in het voorjaar van 2017 van start gaan. De les komt voort uit het project ‘Communicatie en Educatie Wijstverschijnsel’ dat met steun van de provincie Noord-Brabant is mogelijk gemaakt.

De lessen laten de leerlingen beleven wat het wijstverschijnsel is, wat voor invloed het heeft op flora en fauna en hoe het in het verleden de cultuur heeft beïnvloed van de bewoners in onze regio. Ook leren de kinderen hoe het komt dat met name in Uden het water in sloten en vijvers vaak oranje gekleurd is. In de tentoonstellingsruimte van het natuurcentrum wordt het wijstverschijnsel met een speciaal informatiebord belicht en er zijn informatiefolders voor belangstellenden beschikbaar.