De organisatie van De Maashorst is, tot nader order, onderverdeeld in het Bestuurlijk regieteam, Stichting Maashorst in Uitvoering en de Raad van Advies.

Organogram

Bestuurlijk Regieteam

Het bestuurlijk regieteam bestaat uit de opdrachtgevers voor de opgave van De Maashorst. Hierin zijn vertegenwoordigd de wethouders van de 4 Maashorstgemeenten, een bestuurder van Staatsbosbeheer en een bestuurder van het Waterschap Aa en Maas. De provincie is adviseur. Het regieteam geeft namens de colleges en besturen van het waterschap en Staatsbosbeheer opdrachten aan Stichting Maashorst in Uitvoering om de uitvoering van bepaalde taken in de Maashorst ter hand te nemen.

Stichting Maashorst in uitvoering

De Stichting Maashorst in Uitvoering bestaat uit een deskundig bestuur, voorgezeten door een voorzitter die is benoemd door het Bestuurlijk Regieteam op voordracht van de Stichting.

De stichting geeft concreet handen en voeten aan projecten die zijn opgenomen in de jaarplannen over de inrichting en beheer van het gebied. De taken van de stichting zijn veelomvattend: zij sluit contracten, vraagt subsidies aan en verricht als rechtspersoon de rechtshandelingen. Ook beheert ze ‘de portemonnee’. De stichting wordt bijgestaan door een adviesraad met vertegenwoordigers uit de natuurorganisaties, wildbeheereenheden, boeren, gastvrijheidssector en heemkundekring.

Het Team De Maashorst bestaat uit medewerkers van de deelnemende organisaties van het Bestuurlijk Regieteam. Dit team ondersteunt en krijgt opdrachten van de Stichting. Hier vindt u onder andere de Maashorst Manager , financiën, communicatie en projectleiders natuur en beheer.

Raad van advies

De Stichting Maashorst in uitvoering wordt bijgestaan door een Raad van Advies. Hierin zijn partijen vertegenwoordigd die fysiek aan de slag zijn binnen De Maashorst. Zij adviseren met een brede blik over de uitvoering van het jaarplan en alles wat daarmee samenhangt. De Raad van Advies heeft een onafhankelijke voorzitter die wordt benoemd door het Bestuurlijk Regieteam.

De Gebruikersraad

De Maashorst kan niet zonder de intensieve samenwerking met de verschillende partners en de afstemming met de gebruikersraad.

Partners

We werken samen met een divers aantal partners. Zij zijn van belang voor de ontwikkeling van de Maashorst. Zie hieronder een overzicht van deze partners en een aantal organisaties die lid zijn van de Raad van Advies:

Ark

Ark natuurontwikkeling ARK werkt in opdracht van de provincie en de Maashorstgemeenten aan de...

Maashorst Ondernemers

Maashorst Ondernemers Kansen samen benutten! Maashorst Ondernemen is de toepasselijke naam...

Maashorstboeren

De Maashorstboeren Een aantal agrarische ondernemers en bewoners in het Maashorstgebied...

Natuurcentrum De Maashorst

Het Natuurcentrum De Maashorst is gevestigd in een oude boerderij in het gehucht Slabroek,...

Provincie Noord-Brabant

Landschap van Allure 'Meer Maashorst, een gezond landschap in De Maashorst' is een onderdeel...

Staatsbosbeheer

Het zit in onze natuur Natuur waarmee je je verbonden voelt. Daar maakt Staatsbosbeheer zich...

Stichting Natuur- en Milieuorganisaties De Maashorst

Stichting Natuur- en Milieuorganisaties De Maashorst De stichting heeft zich tot doel gesteld...

VVV Noordoost-Brabant

VVV Noordoost-Brabant VVV Noordoost-Brabant zet zich als dé duurzame partner van het...

Waterschap

Nederland en water. Vriend en vijand. Nederland is gevormd door water en menskracht. Door de...