Geplaatst op: 26 mei 2016

Werkatelier Groene Loper

Voorjaar 2016 ontvingen maar liefst 35 bewonersinitiatieven in De Maashorst een Groene Loper voucher om de ideeën te helpen realiseren. Samen vormen deze initiatieven op termijn veelzijdige en beleefbare Groene Lopers tussen natuurgebied De Maashorst en de omliggende kernen, voor bewoners en bezoekers van De Maashorst.

Op 2 juni organiseren IVN en De Maashorst een werkatelier Groene Loper voor de initiatiefnemers die aan de slag zijn. Het doel is elkaar inspireren, uitwisselen van ideeën en ervaringen en verbinden tot Groene Lopers. Ook Maashorstbewoners die interesse hebben om aan te haken of zelf een initiatief op te starten zijn van harte welkom! Er zal ook informatie worden gegeven over een nieuwe Groene Loper voucherronde in het najaar.

Kijk hier voor het volledige programma