Geplaatst op: 1 augustus 2019

Waardering provincie voor realisatie project ‘Landschap van allure’

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant heeft eind deze maand de subsidie van het Landschappen van Allure project “Meer Maashorst! Een gezond landschap” definitief vastgesteld. Het subsidiebedrag is overeenkomstig het bedrag van de eindverantwoording van het project door Programmabureau De Maashorst. In haar vaststellingsbrief schrijft de provincie: ‘Het is een bijzondere prestatie dat zoveel van uw plannen daadwerkelijk uitgevoerd zijn. Van harte gefeliciteerd daarmee!’ Met de gezamenlijke inzet van zowel deelnemers aan het project, als de medewerkers van stichting Maashorst in Uitvoering,  is dit mooie resultaat tot stand gebracht. De provincie is alle betrokkenen daarvoor zeer erkentelijk.

Ambitie is waargemaakt met alle betrokkenen
Het project ‘Meer Maashorst! Een gezond landschap’ is vijf jaar geleden opgestart. Met als fundament de visie voor het gebied, opgesteld samen met ondernemers, bestuurders, beheerders en organisaties: het Maashorst Manifest. Deze visie heeft geleid tot een intensieve samenwerking om dit prachtige stuk Brabant uit te laten groeien tot een gezond, ondernemend en levendig Provinciaal landschap. Het project bestaat uit maar liefst 27 deelprojecten.

Effect voor bewoners en bezoekers
De omgeving is gebruikt om te werken aan vitaliteit, gezondheid en welbevinden. Tegelijkertijd is gewerkt aan de ontwikkeling en versterking van natuur en landschap. De website allemaalmaashorst.nl  laat zien hoe het natuurgebied is ontwikkeld en wat het de inwoners oplevert. En wat de achtergrond is van de initiatieven die onder ‘Meer Maashorst, een gezond landschap vallen. Deze informatie is te vinden via https://www.allemaalmaashorst.nl/het-effect-en-het-resultaat.

Foto: De Landerij VanTosse bij Oss is een van de projecten die met behulp van ‘Landschap van Allure’ subsidie haar ambities kon waarmaken.