Geplaatst op: 23 april 2020

Vraag van bezoeker: Waarom liggen er zoveel bomen om?

“Wij wandelen regelmatig in de Maashorst. Er is bosomvorming geweest. Grote beuken en dennen zijn omgetrokken in de veronderstelling dat reeën gevarieerd bos en heide gebied zou ontstaan. Wat ik zie is dat de heide en de bossen overwoekerd worden door jonge berken en dennen. Het lijkten een kwekerij. Is dit de bedoeling of wat gaat er gebeuren? “

 

Antwoord op deze vraag:

In het kader van bosomvorming worden inderdaad bomen omgetrokken zodat er een nieuwe gevarieerde structuur ontstaat in het bos. Door meer lichtinval en ruimte in het bos krijgen andere soorten de kans zich te ontwikkelen.  Op deze plekken zullen nieuwe berkjes en dennen niet handmatig verwijderd worden. Op andere plekken zoals op de heide waar juist openheid wordt nagestreefd zal er wel handmatig ingegrepen worden door jonge opslag te verwijderen.