Geplaatst op: 2 januari 2018

Voorstelrondje gebruikersraad

Eindelijk, het is zover, we kunnen de volledige gebruikersraad aan u voorstellen. Alle typen gebruikers zijn evenredig vertegenwoordigd en praten mee namens hun achterban. De typen gebruikers uit de raad zijn: wandelaars, bewoners, natuurliefhebbers, ruiters en menners, fietsers, hondenbezitters, jeugd, mensen met een beperking en mountainbikers.

Wilt u ze nader leren kennen en weten wat hun beweegredenen zijn om deel te nemen in de raad? Onder de knop ‘Doe mee’ bij het onderdeel ‘gebruikersraad’ kunt u het ‘smoelenboek’ vinden. Hierin stellen zij zich nader aan u voor.

We zij erg blij met deze raad, omdat we het heel belangrijk vinden dat alle gebruikers mee kunnen denken en praten over de gebruiksmogelijkheden (paden en routes) van het natuurgebied. Op deze manier hopen we zo goed mogelijk aan ieders wens en behoefte te voldoen. De vraag die hierbij centraal staat is: hoe kunnen we op een aantrekkelijke manier recreëren met respect voor de natuur en andere gebruikers?

In september en oktober hebben drie bijeenkomsten plaatsgevonden. De eerste 2 avonden in september stonden vooral in het teken van kennis maken, en delen met elkaar. In de daarop volgende bijeenkomst zijn we samen met de beheerders van de 5 terreineigenaren (vier gemeenten en Staatsbosbeheer) aan de slag gegaan met verschillende wensen en behoeften.

De gebruikersraad komt ook in 2018 weer, samen met Stichting Maashorst in uitvoering, op regelmatige basis bij elkaar om zo inspraak van een vertegenwoordiging van alle gebruikers van het gebied te waarborgen.