Geplaatst op: 18 maart 2016

Natuurwandeling Vogelwacht trekt veel publiek

Maar liefst tachtig deelnemers trokken afgelopen weekend met gidsen van Vogelwacht Uden de Maashorst in om op zoek te gaan naar voorjaarsvogels en misschien een glimp op te vangen van de afgelopen week uitgezette wisenten. De spanning werd tot aan het einde van de drie uur durende wandeling bewaard. Vanaf de uitzichtheuvel aan de Udens Dreef kon het publiek uiteindelijk een glimp opvangen van de kudde wisenten. De imposante dieren lagen loom in het gras om van het lentezonnetje te genieten. Eerder die ochtend werd het publiek getrakteerd op enkele bijzondere vogelsoorten die in de Maashorst voorkomen.

Klapekster gespot

In vijf groepen liepen de deelnemers via de Slabroekse heide naar het begrazingsgebied. Veel vogels zijn inmiddels druk aan het fluiten, waaronder de zanglijster, groenling, vink, merel, winterkoning en heggemus. Gids John Hermans wees het publiek op de zeldzame klapekster. “Afgelopen winter hebben we hier vijf klapeksters geteld, in heel Nederland praat je over enkele honderden exemplaren. Het mooie is dat hij prooien als hagedis of muis aan een doorn van een struik spietst”, weet Hermans. Even verderop trof de groep een roodborsttapuit aan, deze was net teruggekeerd uit zijn overwinteringsgebied. Tijdens de wandeling werden steeds meer vogelsoorten aan de lijst toegevoegd. Ook de zojuist teruggekeerde boomleeuwerik zong uit volle borst. Het noemen van diverse ezelsbruggetjes hielp het publiek om de vogels op naam te kunnen brengen.

Publiekswandelingen

Vogelwacht Uden organiseert zowel in het voorjaar als najaar een aantal natuurwandelingen in de Maashorst om het publiek kennis bij te brengen van de ons omringende natuur en in het bijzonder de vogels. De wandelingen van de Vogelwacht zijn gratis, waarbij vooraf aanmelden niet nodig is. De gemiddelde duur van zo’n wandeling is twee tot drie uur. Voor de jeugd is er een kortere route uitgezet. De volgende publiekswandeling in de Maashorst is op zondag 3 april a.s. Voor meer informatie kan men telefonisch contact opnemen met Jan-Willem Hermans, telefoon: 0413-269804 of kijk op www.vogelwachtuden.nl.