Geplaatst op: 30 april 2020

Vogels kunnen hart ophalen bij graanakkers

Staatsbosbeheer zorgt voor het uitbreiden van voedsel- en schuilgelegenheid voor allerlei dieren. Dit doen ze door deze week diverse akkers met graan in te zaaien in, ook wel fauna-akkers genoemd. De akkers liggen verspreid over de gehele Maashorst; van omgeving Palmven bij Schaijk, Kanonsberg bij Nistelrode, tot aan Slabroek bij Uden. Het zaaien gebeurt voor een deel met de hand, door de boswachters zelf en duurt één week. Het gaat in totaal om 7 akkers.Granen bieden voedsel

“We zaaien granen in, die veel voeding geven aan vogels, zoals witte en zwarte haver, gerst en zomertarwe. Akkervogels zoals patrijs, kwartel, geelgors, ringmus, ortolaan, veldleeuwerik en grauwe gors, zullen hier op meerdere wijze van profiteren”, aldus boswachter Frank de Groot van Staatsbosbeheer. “In het voorjaar en de zomer trekken nectarplanten insecten aan. Deze zijn een belangrijke voedselbron voor de jongen van de vogels. De grote zaden van het graan zijn juist in het najaar belangrijk wintervoedsel voor de vogels zelf. We laten de akkers dan ook ongemoeid tot volgend voorjaar, zodat ze een jaar lang van waarde zijn.”Zo staan de akkers straks in bloei – Rogge akker Berco Hoegen

Kleinschalig akkerbeheer

Veel kleinschalige akkers die in vorige eeuwen nog door boeren werden bewerkt, zijn na de 2e Wereldoorlog verdwenen. Dat komt door onder meer onkruidbestrijding en gebruik van kunstmest in de landbouw. Juist die kleinschalige akkers zijn een belangrijke voedselbron voor talloze insecten, kleine zoogdieren en vogels. Ze bieden dekking en schuilgelegenheid voor de ree en haas. Staatsbosbeheer beheert zo’n 10 akkers in De Maashorst. De akkers liggen buiten het begrazingsgebied. In het begrazingsgebied kan de natuur zijn gang gaan en in de schil er om heen, is ruimte voor kleinschalig natuurbeheer. De regen van deze week bood Staatsbosbeheer de kans om de akkers in te zaaien.