Geplaatst op: 26 maart 2020

Vlinders terug in De Maashorst

Onder de noemer “Wild van Vlinders” onderzochten ARK Natuurontwikkeling en De Vlinderstichting de terugkeer van bedreigde of verdwenen dagvlinders. Eén van de conclusies is dat een paar soorten zich met name in het begrazingsgebied opnieuw kunnen vestigen of uitbreiden. Dankzij procesnatuur. Voor een aantal andere soorten vlinders is het natuurgebied echter te droog. Als dat niet verandert, kunnen deze vlinders niet terugkomen.

De resultaten zouden dinsdag 17 maart 2020 gepresenteerd worden in Natuurcentrum de Maashorst. De presentatie is afgelast, daarom hier enkele conclusies.
Kansen voor veldparelmoervlinder, bruine eikenpage en bruine vuurvlinder


Het afgelopen jaar zijn de herstel- en terugkeermogelijkheden van zeven soorten dagvlinders in kaart gebracht. Voor drie soorten blijken er kansen te zijn: de veldparelmoervlinder, de bruine eikenpage en de bruine vuurvlinder. In het begrazingsgebied ontstaat namelijk nieuw leefgebied voor de bruine eikenpage die ter plekke met een kleine populatie voorkomt. De veldparelmoervlinder is één van de soorten die is verdwenen en zonder hulp niet zal terugkeren. Er is nu voldoende geschikt leefgebied aanwezig. Er loopt nog een proef om de overleving van de rupsen in
het begrazingsgebied te bepalen.

Voor de bruine vuurvlinder is al vastgesteld dat het potentiële leefgebied op De Maashorst vergelijkbaar is met dat van bestaand leefgebied van deze zeldzame dagvlindersoort op natuurontwikkelingsgronden op de zuidelijke Veluwe.Slecht nieuws voor aardbeivlinder, heideblauwtje, heivlinder en kommavlinder

Helaas laat het onderzoek ook zien dat voor onder andere de aardbeivlinder, heideblauwtje, heivlinder en kommavlinder en nog een aantal bedreigde vlinders, het gebied te droog is. De droogte in de zomer van 2018 liet zien hoe kwetsbaar de natuur is. Het natuurgebied verdroogde, terwijl even verderop landbouwgewassen werden beregend.


Voor duurzaam natuurherstel is het dan ook nodig om de ontwatering van dit unieke gebied af te bouwen en in plaats daarvan te zorgen dat water langer vastgehouden wordt. Dan ontstaan er ook voor deze bedreigde vlindersoorten weer kansen.