Geplaatst op: 26 maart 2021

Vijf jaar begrazing met wisenten, Exmoors en taurossen in de Maashorst, het eerste lustrum

Op 7 en 8 maart 2016 werden de eerste wisenten uitgezet in het zuiden van De Maashorst.  Onder toezicht van bestuurders, genodigden, media en andere toeschouwers werden de wisenten losgelaten op de Maashorst. Een paar dagen later volgden er nog drie. In totaal zijn er toen 11 wisenten uitgezet in een wengebied van 170 ha.  In de zomer van dit zelfde jaar werden de eerste Exmoorpony’s verwelkomd op de Schaijkse Heide en volgenden enkele taurossen een paar maanden later. Maar Herperduin had de primeur. Hier liepen de taurossen en Exmoorpony’s al een jaar eerder, in 2014.       

De wisenten zijn nu al vijf jaar te bewonderen in De Maashorst. Weliswaar in een afgesloten gedeelte waar publiek alleen toegang heeft onder begeleiding van een gids, maar dat betekent niet dat deze dieren niet vanaf de zijlijn te bezichtigen zijn. Zo hebben deze dieren vanaf dag één een aantal bewonderaars. Fervente liefhebbers van deze dieren zijn bijvoorbeeld René van der Lee en zijn vrouw die meermalen per week al vijf jaar lang de wisenten bezoeken en op beeld vastleggen. (zie interview)

De Maashorst van Internationale betekenis.

Wisenten blijken zich goed aan te kunnen passen aan de hogere zandgronden van de Maashorst. De Maashorst is een van de eerste natuurgebieden in Europa waar wisenten samen met wild levende runderen en paarden worden ingezet. De interactie tussen tauros, Exmoor en wisent bewijst dat de som der delen groter is dan iedere grazer apart. Zo helpen ze elkaar om de Maashorst open te houden. Door het graasgedrag neemt de variatie in vegetatiestructuur toe, zodat allerlei organismen van planten tot insecten, zoogdieren en vogels een geschikt biotoop kunnen vinden. De taurossen en Exmoorpony’s kunnen over een groot gebied rondtrekken en grazen daarbij graag op de rijkere delen. Tijdens het rondtrekken worden onderweg ook schralere delen van De Maashorst begraasd. Al rondtrekkend worden de mineralen van de rijkere gronden verspreid teruggebracht naar de armere delen.

Profiteren

Uiteindelijk profiteren alle soorten hiervan, inclusief konijnen, hazen en reeën. Zowel paarden en wisenten maken veel zandbaden om hun vacht te verzorgen. Zo ontstaat er een kale, zandige plek. Op deze plekken krijgen tal van planten- en insectensoorten weer een kans. Dit trekt veel aandacht van natuurspecialisten uit heel Europa. O.a. National Geographic is komen filmen en de Maashorst heeft bezoek ontvangen uit diverse landen zoals Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland en Denemarken. Tevens is de Maashorst een kraamkamer voor grote grazers in andere Europese natuurgebieden. Dieren zijn op transport naar het buitenland gegaan om nieuwe natuurgebieden te bewonen en ook daar hun ecologische rol te vervullen door het landschap weer opener en dynamischer te maken.

Maashorstrangers

Al 5 jaar lang zetten de Maashorstrangers zich tomeloos en met veel enthousiasme in op de Maashorst. De groep begon met 12 rangers en groeide uit binnen 5 jaar naar 46 rangers. Zij voeren de rastercontroles uit, letten op de grote grazers, wijzen mensen op hoe ze veilig op afstand van de dieren de Maashorst kunnen beleven en zijn hiermee belangrijke extra ogen van de (kudde)beheerders. Hiermee vindt dagelijks toezicht plaats in de Maashorst.