Geplaatst op: 23 juni 2017

Verslag Gebruikersraad

Uit het gebruikersoverleg is inmiddels een representatieve Gebruikersraad ontstaan. Alle typen gebruikers zijn hierin evenredig vertegenwoordigd en praten mee namens hun achterban. Alleen mensen met een beperking of handicap, jeugd en hondenliefhebbers moeten nog aan deze groep worden toegevoegd. Heb je interesse? Stuur dan een mail naar info@demaashorst.nl

Op 31 mei is de Gebruikersraad voor het eerst in deze vorm bij elkaar gekomen. De avond is vooral benut om elkaar te leren kennen en afspraken te maken. Daarnaast stond de tussenevaluatie op de agenda.

Onder de knop Doe Mee kunt u de verslagen van het gebruikersoverleg terugvinden.