Geplaatst op: 7 november 2017

UNESCO Geopark Peelhorst in oprichting

Een bijzonder stukje Nederland

De Peelrandbreuk is een bijzondere breuklijn die via Roermond, Meijel, Liessel, Deurne, Bakel, Gemert, Boekel en Uden naar Heesch loopt. Geomorfologisch is de breuk zelfs uniek in Europa en van oudsher in belangrijke mate bepalend voor het gebruik en het beeld van het lokale landschap. Om het bijzondere karakter van deze omgeving meer tot uitdrukking te laten komen is de ambitie opgepakt om het gebied te ontwikkelen tot ‘UNESCO Geopark Peelhorst’.

Om deze ambitie waar te maken hebben de verschillende spelers in het gebied elkaar hard nodig. Op donderdag 2 november was de officiële aftrap voor dit bijzondere project. Burgemeester Pierre Bos van Boekel droeg tijdens deze bijeenkomst het voorzitterschap over aan burgemeester Marieke Moorman van Bernheze. De gemeenten Deurne, Gemert-Bakel, Landerd, Bernheze, Uden, Boekel, het Waterschap Aa & Maas en de provincie Noord-Brabant hebben de ambitie om een bijzonder stukje Nederland uit te laten groeien tot een UNESCO park.

De projecten die de Peelrandbreuk en het Wijstherstel op de kaart moeten zetten en moeten leiden naar de status van UNESCO Geopark moeten worden aangedragen door bijvoorbeeld burgers, ondernemers, natuurorganisaties en heemkundekringen. Met andere woorden: door de streek. Samen met de gemeenten, waterschap en provincie gaan we de uitdaging aan!