Geplaatst op: 3 september 2019

Twintig nieuwe Maashorstrangers geïnstalleerd

Vrijdag 30 augustus zijn in Natuurcentrum De Maashorst twintig nieuwe Maashorstrangers geïnstalleerd. Het aantal rangers komt daarmee op 45. De nieuwe rangers gaan het inmiddels 1150 hectare grote begrazingsgebied in De Maashorst mee in de gaten houden.

De rangers zijn geworven door de Stichting natuurorganisaties De Maashorst, de koepelorganisatie van acht natuurorganisaties die actief zijn in de Maashorst. Vrijwel alle rangers zijn lid van één van deze organisaties.

Dagelijks actief
De rangers zijn dagelijks actief in de Maashorst. Ze kijken of alle rasters en afzettingen goed functioneren en controleren of het goed gaat met de kuddes in het begrazingsgebied. Ze geven daarnaast voorlichting aan bezoekers, begeleiden excursies en zijn aanwezig tijdens open dagen in het wisentgebied. Ook houden ze toezicht bij evenementen, zoals wandel- en fietstochten die door het begrazingsgebied gaan.

De Maashorstrangers zijn ontstaan uit een initiatief van ARK Natuurontwikkeling. Zo kon de nieuwe natuurontwikkeling  die vanaf 2016  is opgestart en waarbij in stappen 3 nieuwe graasdiersoorten naar de Maashorst werden gebracht goed worden begeleid.

Kennismaken
Recreanten en bezoekers konden zo kennis maken en wennen aan de wisenten, taurossen en Exmoor pony’s. De grote grazers zorgen voor een grotere soortenrijkdom en een afwisselend Maashorstlandschap.

Heel blij
Stichting Natuurorganisaties de Maashorst  is heel blij met de enthousiaste groep nieuwe rangers. Ze gaan vanaf 1 september aan de slag. Ze werken daarbij nauw samen met de kuddebeheerders Free Nature en Stichting Taurus, de terreinbeheerders van Staatsbosbeheer en de 4 Maashorstgemeenten.

Nieuwe kleding
De rangers zijn afgelopen vrijdag in nieuwe, goed herkenbare kleding gestoken. De groep rangers is inmiddels sterk zelfvoorzienend. De kleding hebben ze zelf geregeld via sponsoring vanuit Ark natuurontwikkeling, het Udenfonds, Programmabureau Maashorst, recreatiebedrijf de Mastworp en rasterleverancier “Roodbeen bv”.

Foto: Mignon van den Wittenboer