Geplaatst op: 16 mei 2017

Taurossen bekennen kleur

De Taurossen die leven in het begrazingsgebied Brobbelbies op de Maashorst hebben de afgelopen weken twee prachtige reebruine kalfjes gekregen.  De moeders van beide kalfjes zijn pikzwart.

Mensen die het voor publiek toegankelijke gebied regelmatig bezoeken weten dat een deel van de runderen zwart van kleur is en een ander deel bruin. Bij de voorheen in het gebied levende Schotse Hooglanders was er een zelfde kleurvariatie. Rangers en trouwe bezoekers hebben het over een zwarte en de bruine kudde op de Brobbelbies. Beide bestaan uit zo’n 10 dieren. Runderen leven altijd in groepen die wordt geleid door een oude ervaren leidkoe met haar dochters en kleindochters. De stieren leven veelal buiten zo’n groep. Koekalveren blijven over het algemeen hun hele leven in dezelfde kudde.

Begin mei leverde het kleurverschil een bijzonder dilemma op voor één van de twee zwarte moederkoeien. Zij had, zoals dat veelal gaat, in alle rust buiten de kudde haar reebruine kalf te wereld gebracht. Na enkele dagen besloot ze zich niet bij haar eigen zwarte kudde aan te sluiten maar bij de bruine kudde. Of dat een denkfout van de koe is of een gebaar naar haar kalf zullen we nooit weten. We zijn wel benieuwd of de koe de komende dagen van gedachten verandert en alsnog terugkeert in de zwarte kudde. U kunt het met eigen ogen gaan bewonderen. Houdt wel voldoende afstand tot de dieren (zeker 50 meter) en zorg dat je nooit tussen moeder en kind komt. Juist als dieren kleine jongen hebben is het bescherminstinct het grootst.

De Tauros is een nieuw runderras, dat steeds meer ingezet wordt in natuurgebieden. Er is een tauros-fokprogramma dat er op gericht is een rund te fokken dat het uitgestorven oerrund weer zo veel mogelijk benaderd. Hiervoor zijn allerlei rustige veerassen in het fokprogramma opgenomen. Raskenmerken van het Oerrund zijn de witte snuit en een witte aalstreep op de rug van de stieren. Veelal zijn de stieren zwart en de koeien bruin. Kalfjes worden vrijwel altijd bruin geboren en verkleuren dan als ze ouder worden vaak naar zwart. Bij twee eerder deze winter in de Maashorst geboren kalfjes is deze verkleuring al goed te zien.