Geplaatst op: 12 december 2017

sVLU knot wilgen op de Wijst

Het Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU) heeft afgelopen zaterdag zo’n 10 oude, zware knotwilgen geknot op de Wijst. Staatsbosbeheer verrichtte het voorwerk. Omdat de wilgen al lang niet geknot waren, was het hout vrij zwaar en dik. Het knotten van knotwilgen is nodig voor het behoud van deze fraaie knotboom.

Volgens woordvoerder Ernest de Groot moet je wilgen om de 4-5 jaar knotten. Voorzitter Willem Peters vult aan: “voor veel planten en dieren zijn knotwilgen van belang. Zo’n knotwilg is in feite een natuurgebiedje. Denk b.v. aan de steenuil, die graag in knotwilgen schuilt en nestelt. Ook groeien er allerlei planten en varens op en in de knot”.

Haardhout nodig?

Het historische landschap van de Wijstgronden Uden was kleinschalig. Het bestond uit smalle graslandjes, omzoomd door elzensingels en knotwilgen. Deze wilgen moeten periodiek geknot worden. Mensen, die haardhout willen hebben, kunnen zich melden bij de penningmeester van de sVLU : Jos Vloet via jhtmvloet@home.nl of via de website van de sVLU: www.svlu.nl/contact. Met de koop van ons hout steunt u het behoud en herstel van het Udense landschap. Wij besteden deze middelen aan (plant)materiaal, gereedschap en handschoenen.