Geplaatst op: 12 juni 2020

Verschillende subsidie mogelijkheden voor meer natuur – deel je idee

Stimuleringsregeling Landschap

De provincie stelt 2 nieuwe subsidieregelingen open om meer natuur in de samenleving te stimuleren en bepalende landschapselementen op agrarische gronden te behouden.  Boeren en andere particuliere grondeigenaren kunnen via de Stimuleringsregeling Landschap vergoedingen krijgen voor de aanleg en het onderhoud van landschapselementen en wandelpaden. Vanaf 11 juni 2020 is de regeling open voor nieuwe aanvragen. Lees hier meer over de doelen en mogelijkheden om jouw idee in te dienen.Subsidie voor zichtbaar maken Peelrandbreuk en wijstverschijnsel

Wijstgronden zijn zeldzaam en komen elders in Europa haast niet voor. Het wijstverschijnsel leidt tot unieke gebieden met fraaie landschappelijke structuren en hoge natuurwaarden. Op de wijstgronden komen veel insecten voor, waaronder libellen en bijzondere vlindersoorten zoals het Oranjetipje en de Grote weerschijnvlinder. Er leven zeldzame amfibieën, zoals de Kamsalamander en de Heikikker. Wijst trekt ook veel vogels aan, zoals de Houtsnip en de Nachtegaal. En de zoogdieren die je er aantreft zijn de Das, Wezel en Hermelijn.

Woont u in de buurt van de Peelrandbreuk of een van zijn vele zijbreuken? Dan zit u mogelijk in een wijstgebied. De provincie Noord-Brabant wil graag iets moois maken van deze gronden stelt daarom geld beschikbaar.

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Een natuurbeheerder koopt uw land voor de volledige getaxeerde waarde. Die natuurbeheerder krijgt 85 procent van die waarde aan subsidie: voor de aankoop en om de waterbergende werking terug te brengen. Vervolgens laat hij de natuur z’n gang gaan;
  2. Of u behoudt het land, ontvangt zélf die 85% van de waarde aan subsidie, restaureert de waterbergende werking, en geeft het land een nieuwe wijstvriendelijke functie.

Initiatiefnemers kunnen tot 12 december 2021 subsidie aanvragen. In totaal is een bedrag van 1,8 miljoen euro beschikbaar.

Lees hier meer over de mogelijkheden