Geplaatst op: 19 december 2019

Stuwen in Waterlopen op hoog gezet

Gezien de enorme droogte van de afgelopen twee jaar zijn de grondwaterstanden in de Maashorst erg ver gedaald. Normaliter worden de grondwaterstanden in de winterperiode aangevuld door neerslag. Helaas is dat in 2018 niet voldoende gebeurd doordat het in verhouding niet voldoende heeft geregend. Omdat 2019 wederom een enorm droog jaar was en we niet weten of er voldoende neerslag valt in de huidige winterperiode nemen we als Waterschap een maatregel om te trachten het grondwaterniveau op peil te krijgen. Dit doen we door stuwen in de waterlopen van het Waterschap op een erg hoog niveau te zetten. Op deze manier houden we zoveel mogelijk gevallen neerslag in het gebied vast om te zorgen dat de grondwaterstanden zo goed mogelijk kunnen worden aangevuld. We houden de situatie nauwlettend in de gaten om te voorkomen dat er overlast ontstaat.

In de winterperiode voeren we in afstemming met Staatsbosbeheer nog wat kleinschalig onderhoud uit op een deel van de Palmvenloop.