Legaten

Legaten

Streekfonds De Maashorst richt zich ook op het verwerven van legaten. Zo is het streekfonds pgenomen in de gids ‘Geef om uw regio’ van het Instituut Fondsenwerving, waarin een groot aantal doelen uit de regio zich presenteren. De gids is bedoeld om mensen te informeren over schenkingen en nalatenschappen in de directe omgeving. Zie www.geefomuwregio.nl.