Giften

Giften

Streekfonds De Maashorst is blij met elke gift. Er zijn twee soorten giften: gewone giften en periodieke giften. Als u een gift doet, kunt u die in bepaalde gevallen aftrekken van uw belastbaar inkomen. Voor het aftrekken van gewone en periodieke giften gelden verschillende voorwaarden. Een belangrijke voorwaarde voor het aftrekken van een gewone gift is dat u deze gift moet doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting Streekfonds De Maashorst is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI. Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl/giften