Promotie Maashorstbier

Promotie Maashorstbier (juli 2010)

De Stichting Maashorstboeren Projecten heeft een bijdrage uit het streekfonds ontvangen voor de promotie van het Maashorstbier. Dit bier is gebrouwen met grondstoffen uit de regio en vormde de start voor een gehele bierbrouwketen in De Maashorst.

Doelstelling van het project was om de herkenbaarheid van het Maashorstbier in de regio te vergroten en nieuwe duurzame economische ketens in De Maashorst op te zetten.  De teelt en gebruik van regionale grondstoffen leiden tot:

  1. Biodiversiteit en variatie in landschap: maïsteelt wordt vervangen door brouwgerst.
  2. Duurzamere producten: korte lijnen waardoor transport over lange afstanden achterwege blijft.
  3. Stimulering van regionale economie door samenwerking (teelt & ontwikkeling regionale bieren).