PlantenNu De Maashorst

PlantenNu De Maashorst (maart 2014)

Streekfonds De Maashorst wil het kenmerkende landschap van De Maashorst graag behouden en waar mogelijk versterken. Daarom heeft het Streekfonds besloten om, in samenwerking met Projectbureau Orbis, het erfbeplantingsproject PlantenNu De Maashorst te starten. Perceeleigenaren in het buitengebied van De Maashorst, welke niet in aanmerking komen voor reeds bestaande regelingen zoals Stimuleringskader Groen Blauwe Diensten, konden met dit project gesubsidieerd erfbeplanting aanleggen.