Landschapscanon van Maasoevers/Maasland

Landschapscanon van Maasoevers/Maasland (juni 2015)

Stichting Brabantse Bronnen heeft voornemens een Landschapscanon te ontwikkelen van het Maasgebied. Die canon vertelt het verhaal van de Maasstreek, gericht op het hele gebied. De canon zal bestaan uit een groot aantal vensters waarin de specifieke kwaliteiten van het landschap tot uiting komen in zowel historisch als ruimtelijk perspectief. Als uitwerking van de canon, worden ook enkele erfgoedprojecten uitgevoerd. Voorbeelden zijn het herstel en de eventuele reconstructie van authentieke waterputten, veldkapellen en grenswallen en de ontwikkeling van toeristische wandel- en fietsroutes. Door het realiseren van deze landschapscanon en de daarbij horende erfgoedprojecten, wordt het eeuwenoude landschap beter beleefbaar gemaakt. Het project is nog niet gestart.