Cursus Ambassadeurs van het Landschap

Cursus Ambassadeurs van het Landschap (december 2010 – juni 2015)

In de IVN-cursus Ambassadeurs van het Landschap worden recreatieondernemers uit de Maashorst opgeleid tot ambassadeurs van het gebied. De ondernemers maken kennis met de biodiversiteitwaarden van het gebied: planten, dieren en de manier waarop deze in het landschap samen leven. Aan de hand van de geologische ontstaansgeschiedenis en de invloed die de mens daar in de loop van de eeuwen op heeft gehad, leren ze meer over het (ontstaan van) huidige landschap. Ook de mogelijkheden voor natuurgerichte recreatie komen aan bod. Op deze manier worden recreanten nog beter geïnformeerd over het gebied en de activiteiten!

De cursus is zowel in 2011 als in 2013 georganiseerd. Hieraan hebben in totaal 45 medewerkers van 34 recreatiebedrijven deelgenomen. In 2016 wordt de cursus opnieuw aangeboden. Het bestuur van Streekfonds De Maashorst heeft besloten dit initiatief wederom te ondersteunen.