Cursus Ambassadeurs van het Landschap

Cursus Ambassadeurs van het Landschap

In de IVN-cursus Ambassadeurs van het Landschap worden recreatieondernemers uit de Maashorst opgeleid tot ambassadeurs van het gebied. De ondernemers maken kennis met de biodiversiteitwaarden van het gebied: planten, dieren en de manier waarop deze in het landschap samen leven. Aan de hand van de geologische ontstaansgeschiedenis en de invloed die de mens daar in de loop van de eeuwen op heeft gehad, leren ze meer over het (ontstaan van) huidige landschap. Ook de mogelijkheden voor natuurgerichte recreatie komen aan bod. Op deze manier worden recreanten nog beter geïnformeerd over het gebied en de activiteiten!