Streekfonds

Streekfonds

Streekfonds De Maashorst maakt bijzondere projecten mogelijk in Natuurgebied De Maashorst.

Streekfonds De Maashorst maakt bijzondere projecten mogelijk in Natuurgebied De Maashorst. Het fonds vergaart de financiële middelen die nodig zijn om duurzame, vernieuwende en regionale projecten te realiseren voor mens, natuur, cultuur, (plattelands) economie en toerisme. Zo draagt het fonds bij aan het doel om De Maashorst uit te laten groeien tot een plek waar natuur en cultuur, wonen, werken en ondernemen aantrekkelijk met elkaar zijn verweven. Belangrijke pijler om dat geld bij elkaar te krijgen, is RaboStreekrekening De Maashorst. Daarnaast zijn giften en legaten onmisbare middelen in de fondsen‘pot’ om duurzame projecten daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Meer weten?
Wilt u weten hoe u zelf financieel kunt bijdragen aan de bloei van De Maashorst of wilt u een financiële bijdrage aanvragen uit het Streekfonds? Neem dan contact op met het secretariaat van het Streekfonds De Maashorst:

Van ’t Laar Hof
T.a.v. Désiré van Laarhoven
Looeind 11, 5298 LX Liempde
E info@vantlaarhof.nl
T 06-83246226