Geplaatst op: 6 november 2017

Stichting MaashorstFair stopt

De MaashorstFair van 2016 was zonder twijfel een grandioos succes. Toch heeft het bestuur van de MaashorstFair besloten te stoppen met het organiseren ervan. Dit omdat zo’n evenement er niet vanzelf komt. Daar zijn grondige voorbereidingen voor nodig.

De enorme hoeveelheid werk die de organisatie met zich meebrengt, vereist veel tijd. Zo ook het verkrijgen van de nodige vergunningen. Daarnaast is er de nodige discussie over de locatie in het hart van De Maashorst. In de ogen van het huidige bestuur is dit de best denkbare locatie.

Dit alles bij elkaar heeft ertoe geleid dat het bestuur heeft besloten om ermee te stoppen.

Er heeft druk overleg plaats gevonden met ondernemerskringen om de MaashorstFair nog breder te trekken. Er zijn enkele partijen die de organisatie van de MaashorstFair graag overnemen. Zo kan er mogelijk een vervolg gegeven worden aan dit evenement.