Stichting Dassenwerkgroep Brabant

Stichting Dassenwerkgroep Brabant

De Dassenwerkgroep bestaat uit een groep enthousiaste vrijwilligers, die allen gespecialiseerd zijn in dassen. Op 21 april 2006 werd de dassenwerkgroep officieel een stichting.

Op deze wijze kan de dassenwerkgroep haar activiteiten uitbreiden en door middel van informatieverstrekking, voorlichting, het verzamelen en verspreiden van gegevens en het verrichten van veldwerk, de Brabantse das de status geven die hij verdient.

Voor meer informatie:  www.dassenwerkgroepbrabant.nl