Geplaatst op: 30 januari 2020

Status: In balans brengen van de kuddes voor ontwikkeling van de natuur

In het kader van regulier kuddebeheer en de draagkracht van het gebied zijn Free en Taurus bezig met vangacties. De acties zijn bijna klaar. Er zijn nu 40 taurossen uit de centrale begrazing gehaald.


Gedrag en samenstelling kudde zijn bepalend

We selecteren op publieksvriendelijke gedrag. Ook wordt er naar de samenstelling van de kuddes gekeken. Met name jonge stieren zijn uit het gebied gehaald. Koeien met kalveren die jonger dan ongeveer 8 maanden zijn,  verplaatsen we doorgaans niet. Er blijven na de vangacties zo’n 60 taurossen lopen in de gehele begrazing. 


Exmoor pony’s nemen begrazing over

Van de kudde Exmoor pony’s gaan vermoedelijk 8 dieren uit de centrale begrazing. De kudde splitsen we zodat een deel in de centrale begrazing blijft lopen en een deel op de Slabroekse Bergen zijn werk kan doen. Naar verwachting zullen de beheerders hier in februari druk mee zijn.

Aantal wisenten naar Zeeland

Vanaf maart zijn de wisenten aan de beurt en gaat een deel van de dieren naar een ander natuurgebied in Zeeland. Om dit mogelijk te maken, bouwen we een vangkraal. Aannemer van t Veld Service en omheiningen is op dit moment met de bouw van de vangkraal gestart. De vangkraal dient voor alle grote grazers. Oplevering is 1 maart.


Hoe vangen beheerder de wisenten?

Nog voordat het gras echt begint te groeien lokken de beheerders de dieren d.m.v. lok-hooi. Zo wennen de dieren aan de vangkraal, en bereiden we ze voor. Dit zorgt dat ze op een kalme manier verplaatst worden.


Kaart met een ruwe weergave waar welke grazers zich bevinden. Let wel: de kudden verplaatsen zich door het begrazings- en wengebied