Geplaatst op: 6 november 2020

Start cursus Gastheer van het Landschap in Peelhorst en Maasvallei – Doe jij mee?

Geopark Peelhorst en Maasvallei i.o. start binnenkort met het opleiden van recreatieondernemers tot Gastheer of Gastvrouw van het Landschap. Gemeenten, waterschappen en provincie Noord-Brabant en Limburg werken momenteel samen toe naar een UNESCO-status voor het Geopark Peelhorst en Maasvallei. Om het Geopark naar bezoekers uit te dragen wordt nu de samenwerking gezocht met recreatieondernemers in het gebied.

 

Het gebied staat bol van verhalen

De mogelijke status van een UNESCO Geopark kan worden gezien als een Michelinster voor het gebied. Dit is geen rare gedachte. De Peelhorst en Maasvallei is namelijk uniek. Bewegingen in de aardkorst hebben geleid tot een breukenstelsel in de bodem. Dit aardkundig fenomeen, dat tot op de dag van vandaag actief is, heeft een landschap gevormd met horsten (hoog) en slenken (laag).

Het landschap waarin drassige wijstgronden, ondoordringbare veengebieden en maasterrassen elkaar afwisselen, bepaalde eeuwenlang waar we woonden en werkten. Archeologische vindplaatsen verwijzen naar een rijk cultureel en religieus verleden. Honderdduizenden jaren geschiedenis komt letterlijk aan de oppervlakte.  Het gebied staat bol van verborgen verhalen met een hoofdrol voor de Peelrandbreuk als natuurlijke en culturele barrière.

 

Gastheerschap Geopark Peelhorst en Maasvallei

Vanaf 2021 wil Geopark Peelhorst en Maasvallei (i.o.) mogelijkheden gaan bieden om de breuken en bijbehorende verhalen op allerlei manieren te beleven. Recreatieondernemers krijgen hierin een belangrijke rol. Zij kunnen met een speciale IVN-training een exclusieve Gastheer of Gastvrouw van het Landschap worden voor Geopark Peelhorst en Maasvallei. In vier middagen leren ondernemers het verhaal van het gebied uit te dragen. Een vergelijkbare training vond eerder plaats in De Maashorst. Een B&B-eigenaar uit Volkel vertelt: “Ik meende al een enorme kenner van het gebied te zijn. Dankzij de training  Gastheer van het Landschap kan ik nu ècht interessante info over mijn omgeving aan mijn gasten vertellen!”

Na de training ontwikkelen de Gastheren en -vrouwen een gezamenlijk beleefaanbod voor hun gasten. Daarmee verrijken zij niet alleen hun eigen bedrijfsaanbod, maar dragen zij wellicht een belangrijk steentje bij aan de erkenning van UNESCO Geopark Peelhorst en Maasvallei. Aanmelding voor de training is mogelijk tot 17 november via deze pagina.