Geplaatst op: 1 juni 2017

Stadsweide volop in bloei

De plantenwerkgroep van het IVN Uden heeft onlangs de flora en vegetatie van de Stadsweide in beeld gebracht. Er zijn tijdens de lente- inventarisatie 60-70 soorten grassen en kruiden geteld en zo’n 10-20 soorten mossen en korstmossen.

Bij de afrit van de A50 naar het centrum van Uden ligt de stadsweide. Dit voormalige maïsveld is 8 jaar geleden geplagd. Hierbij is de bovenste laag grond verwijderd. De vegetatie wordt steeds bloemrijker. Wandelaars kunnen via poortjes de flora bewonderen.

Stadsweide in bloei

In de Stadsweide groeien veel planten van heischrale graslanden en bloemrijke hooilanden. Heischrale graslanden zijn zeer zeldzaam geworden in Brabant vanwege de problematiek van de vermesting door landbouw en verkeer.

In de heischrale graslanden beneden de breuk is de gevlekte orchis (!) aangetroffen. Verder zijn hier aangetroffen: zandblauwtje, veelbloemige veldbies (!), gewone veldbies, margriet, glad – en geel walstro, geelgroene zegge, dwergzegge, duizendblad, blauwe knoop, borstelgras, schapengras, struisgras, sint-janskruid en struikheide.

In de bloemrijke hooilanden boven de breuk zijn de volgende soorten aangetroffen: bevernel, heen, knolboterbloem, brunel, scherpe – en kruipende boterbloem, veldzuring, pinksterbloem, witte klaver, rode klaver, reukgras, gestreepte witbol, echte koekoeksbloem, akkerhoornbloem, grote muur en grote ratelaar (een halfparasiet).