Geplaatst op: 2 december 2016

Stad en land verbonden via De Groene Loper

In de Pauluskerk in Oss werd op 1 december aan 32 bewonersprojecten uit De Maashorst een voucher uitgereikt. Deze initiatieven zijn onderdeel van het project de Groene Loper, waarmee IVN ernaar streeft om de belevings- en landschappelijke waarde van de Maashorst te vergroten. De bijeenkomst vormde voor bewoners het startschot om komend jaar met hun ideeën aan de slag te gaan.

De Maashorst kenmerkt zich door de grote betrokkenheid van haar bewoners. Met de Groene Loper speelt IVN hierop in, door mensen ondersteuning te bieden bij het realiseren van hun initiatieven. Afgelopen maanden konden bewoners in de vier Maashorstgemeenten – Landerd, Bernheze, Uden en Oss – nieuwe ideeën indienen voor het verrijken van De Maashorst. Afgelopen vrijdag ontvingen de 32 initiatiefnemers een voucher, die bij verzilvering een financiële bijdrage of professionele ondersteuning oplevert.

Initiatieven op de kaart

Voorafgaand aan het officiële moment van de voucheruitreiking verzamelden alle deelnemers zich rondom een metersgrote kaart van De Maashorst. De bewoners kregen anderhalve minuut de tijd om hun project te presenteren en letterlijk op de kaart te zetten met een toepasselijk voorwerp dat ze hadden meegenomen. De presentaties maakten duidelijk dat er enorm veel mogelijkheden zijn om als bewoner iets met groen te doen. Enkele voorbeelden van initiatieven die naar voren kwamen zijn: ‘pop-up art’ (exposities op wisselende locaties), een Maashorst Canon, buurtmoestuinen, bloemenweiden, een natuurspeeltuin, een kunstzinnige toegangspoort voor een natuurtheater, een kippencaravan en het promoten van schapenwol uit de Maashorst.

Meer Maashorst

De Groene Loper is onderdeel van het project ‘Meer Maashorst’, dat zich tot doel stelt om de landschappelijke waarde van De Maashorst te vergroten. Ook streeft Meer Maashorst ernaar om de zeven dorps- en stadskernen in de schil rondom de Maashorst actief bij het natuurgebied te betrekken. Dit wordt onder andere gerealiseerd door het herstellen van de eeuwenoude ‘dreven en driften’ – de paden die vroeger werden gebruikt om schapen van de dorpen naar de hei te brengen. De Groene Loper geeft extra invulling aan deze verbindingen, waarbij de bewonersinitiatieven groene ‘stapstenen’ vormen van de stad op weg naar het buitengebied. Samen met de 35 initiatieven uit een eerdere voucherronde zullen er binnenkort maar liefst 67 van deze stapstenen te bewonderen zijn in De Maashorst.

Voucheruitreiking

Aan de hand van een aantal criteria, werden initiatieven  gehonoreerd met een voucher van € 250, € 500 of € 750. Er waren ook initiatiefnemers die, in plaats van een financiële bijdrage, een voucher ontvingen met een aanbod voor professionele ondersteuning op maat. De vouchers werden uitgereikt door Ido de Haan (IVN-projectleider van de Groene Loper) en Geert Versteijlen (voorzitter van de stichting Maashorst in Uitvoering). “Dit is een bijzondere dag voor de Maashorst. Door deze veelbelovende initiatieven komen de dorpen en steden in de schil rondom het natuurgebied straks niet áán maar óp de Maashorst te liggen. Een prachtige gedachte.” Aldus Versteijlen die zich bevoorrecht voelt om als voorzitter van de stichting Maashorst in Uitvoering de bewoners een voucher te overhandigen. Met steun van lokale partijen als IVN , Programmabureau De Maashorst en de gemeenten zullen bewoners aankomend jaar aan de slag gaan met de realisatie van hun ideeën.