Geplaatst op: 24 maart 2017

Schietberg Zeeland in oude glorie hersteld

Op initiatief van buurtschap d’n Trent is de Schietberg in Zeeland in oude glorie hersteld. Het herstel van de voormalige militaire oefenschietbaan is mede mogelijk gemaakt door een subsidie vanuit het Groene loper-project van IVN Brabant en de gemeente Landerd. Wethouder Ben Maathuis verrichtte dinsdagmiddag, samen met Hans van Aarssen en Monique Stroeken van buurtschap D’n Trent, de officiële openingshandeling.

Na de Tweede Wereldoorlog werd in de Trentse Bossen in Zeeland een oefenschietbaan aangelegd voor de mariniers van vliegbasis Volkel. Tot de ontmanteling van de schietbaan in 1991 werd er geschoten op houten schijven met een zandheuvel als kogelvanger. Tijdens de natuurwerkdag op 5 november is de Schietberg door inzet van vele vrijwilligers, onder meer van de Stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden, volledig hersteld.

‘Verschrikkelijk’
Hans van Aarssen en Monique Stroeken van buurtschap d’n Trent zijn in hun nopjes met de metamorfose van de Schietberg. De voormalige oefenschietbaan is niet alleen opgehoogd, maar ook ontdaan van lood en herbeplant met onder meer eiken, esdoorns en beuken. “De oude situatie was echt verschrikkelijk”, vertelt Hans van Aarssen. “Er was weinig meer over van de Schietberg, waardoor dit stukje Zeelandse geschiedenis verloren dreigde te gaan voor de volgende generatie. Door het herstel blijft de cultuurhistorische en natuurlijke waarde van de Schietberg behouden voor de toekomst.”

‘Betrokken inwoners’
Ido de Haan van IVN Brabant is lovend over het herstel van de Schietberg. “Landerd heeft veel betrokken inwoners, er worden hier meerdere burgerinitiatieven ontwikkeld in het kader van het project De Groene Loper. Dit is het eerste plan in een serie van tien tot vijftien projecten dat officieel wordt geopend.”