Geplaatst op: 28 mei 2019

Samen aan de slag voor UNESCO Geopark Peelhorst & Maasvallei i.o.

UNESCO Geopark Peelhorst & Maasvallei begint steeds meer vorm te krijgen. Tijdens een symposium op 22 mei bij Natuurpoort De Peel in Deurne, hebben 2 Provincies, 2 Waterschappen en maar liefst 10 gemeenten hun handtekening gezet om de samenwerking te bekrachtigen in een samenwerkingsconvenant.

Achter de schermen wordt al jaren gewerkt aan het zichtbaar en beleefbaar maken van de Peelrandbreuk en de waarde die deze breuk heeft voor het gebied. Met het tekenen van het convenant wordt een belangrijke stap gezet. Hierin worden de mensen en middelen geregeld om op een professionele en toegewijde manier door te pakken om de Unesco Geopark status te krijgen.

Belang van zichtbaar en beleefbaar maken
Tijdens het druk bezochte symposium werd meer dan ooit duidelijk hoe groot de invloed is van breuken uit het verleden op de manier waarop wij nu nog wonen, werken en leven en hoe onze omgeving, met o.a. haar unieke wijstverschijnsel, eruit ziet.

Door te gaan voor een UNESCO Geopark status, willen we mensen trots maken op hun geschiedenis en de Peelrandbreuk. Want wie trots is op zijn ‘ondergrond’, is bereid daar goed voor te zorgen. Door de breuk en het wijstverschijnsel zichtbaar en beleefbaar te maken wordt het gebied steeds interessanter voor bezoekers. Dat geeft een enorme impuls aan de economie.

Ondertekening convenant
Onder leiding van bestuurlijk voorzitter burgemeester Marieke Moorman, werd tijdens het symposium de samenwerking tussen bestaande en nieuwe partijen bekrachtigd. De partijen die in 2016 al een intentieverklaring ondertekenden (gemeenten Bernheze, Uden, Landerd, Boekel, Gemert-Bakel, Deurne, provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas)  hebben de samenwerking geformaliseerd met een samenwerkingsconvenant.

De nieuwe partijen, de gemeenten Mill en St. Hubert, Oss, Peel en Maas en Leudal, de provincie Limburg en waterschap Limburg hebben een intentieverklaring ondertekend, met het voornemen om binnen een jaar te bepalen of ze zich willen aansluiten bij de bestaande samenwerking en ze zich mede zullen inzetten om de Unesco status voor het gebied te verkrijgen.