Review grondverwerving Ark

Op 19 april is er een review op de aanpak van de grondverwerving door Ark geweest. Aanleiding was, dat de bestuurders in het BRT ontevreden zijn over de voortgang van de grondverwerving. Er waren een aantal deskundigen uitgenodigd voor deze review. Zo waren o.a. aanwezig: adviseur grondzaken gemeente Uden, twee rentmeesters van SBB, bestuurslid Stichting Maashorst in uitvoering die een eigen rentmeesterskantoor heeft, deskundigen van de provincie en de rentmeester en projectleider van Kemperbroek. Het was een goede bijeenkomst, die veel helderheid heeft gebracht. We zijn nog bezig met een verslag er over, die t.z.t. rondgemaild zal worden.