Geplaatst op: 26 oktober 2018

Recreatievisie krijgt steeds meer vorm

Begin oktober was er een mooie samenwerking te zien tussen ondernemers, bestuurders, vrijwilligers en betrokkenen om invulling te geven aan de recreatievisie. De SWOT analyse die het Bureau voor ruimte & vrije tijd opstelde voor de Maashorstleverde 5 thema’s op waarover deelnemers met elkaar in gesprek gingen. Er werd nagedacht over actiepunten, dromen en concrete invulling van ambities.

 

Samenwerking en regie

Thema’s die door alle deelnemers, in verschillende groepssamenstellingen werden besproken waren:

  • Eenheid en samenwerking
  • Balans tussen natuur, economie en gebruikers
  • Oerprofilering
  • Beleefbaarheid USP’s
  • Samenwerking buiten de regio

Overkoepeld bij alle thema’s komen woorden als samenwerking, regie, laagdrempelig, openheid en eenduidigheid naar boven.

In november is er een overleg met een klankbordgroep, om de concept-visie te bespreken op basis van de resultaten uit de stakeholdersbijeenkomst. Het bureau voor Ruimte en Vrije Tijd stelt vervolgens de visie op.