Geplaatst op: 7 maart 2018

Prijsvraag Brood en Spelen

Er is een omslag nodig op het platteland. De opgaven zijn echter zo complex dat boeren dit niet alleen kunnen oplossen. Met deze prijsvraag willen we ontwerpkracht en gerichte kennis toevoegen, zodat we het platteland weer kunnen ervaren zoals we het zo graag zien: een beter verdienmodel voor boeren en een duurzaam en aantrekkelijk ingericht landschap voor natuur en recreatie. Kortom: Brood en Spelen.’

Grondeigenaren en ontwerpers kunnen samen voor een omslag zorgen. Afgelopen week is de Prijsvraag Brood en Spelen officieel van start gegaan. Met deze prijsvraag roepen ze grondeigenaren en ontwerpers op om samen radicale, realistische en realiseerbare ruimtelijke voorstellen uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat.

De 8 winnende teams krijgen een bedrag van € 25.000,- om de voorstellen verder uit te werken. Kent u grondeigenaren op de Brabantse zandgronden die samen met een professionele ontwerper en andere experts een team willen vormen? Geef hen de tip om mee te doen!

Het matchen van teamgenoten vindt plaats na aanmelden op de website. En ook alleen na aanmelding mogen potentiële deelnemers naar de inspiratiedagen op 21 maart en 17 april. Op de website staat een overzicht van de potentiële deelnemers die zich al gemeld hebben.

Wie zoeken wij?

– Grondeigenaren, zoals (agrarische) ondernemers met bezit op het platteland; coalities of coöperaties van boeren of andere ondernemers; particulier grondbezitters; landgoedbeheerders en/of –eigenaren; organisaties voor natuurbeheer.
– Ontwerpers, zoals landschapsarchitecten, (social) designers, architecten, stedenbouwkundigen, Productontwerpers, kunstenaars.
Meer informatie vindt u in de brochure (zie hieronder) en op de website: www.prijsvraagbroodenspelen.nl

Brochure Brood en Spelen

Initiatiefnemers

De prijsvraag Brood en spelen is een initiatief van College van Rijksadviseurs in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, de Noord-Brabantse waterschapsbond, het Groen Ontwikkelfonds Brabant BV, ZLTO en de gemeente Deurne. Het initiatief wordt ook ondersteund door de 22 gemeenten van de Brabantse Taskforce VAB’s.

Samen met u hopen we de juiste mensen te bereiken en te enthousiasmeren, met als doel dat zo veel mogelijk potentiële winnaars zich aanmelden.

Voor meer informatie: b.beijens@brabant.nl of SvdSteen@brabant.nl