Geplaatst op: 14 juli 2020

Oproep aan agrariërs om samen regenwater vast te houden op de Maashorst

Waterschap Aa en Maas heeft op 12 plekken in de Maashorst rijplaten geplaatst in slootjes. Met deze maatregel hoopt het waterschap te voorkomen dat kostbaar regenwater meteen wegstroomt voor het de kans krijgt om in de grond te zakken. Agrariërs die willen helpen door zelf ook een rijplaat te plaatsen, kunnen deze kosteloos aanvragen bij het waterschap.

We hebben nog steeds veel last van de droogte. Dit in tegenstelling tot andere natuurgebieden die goed reageren op de onlangs gevallen regen, blijven de grondwaterstanden in De Maashorst zeer laag. De stuwen zijn daarom op hoog peil gezet om juist als er regen valt, het water de kans te geven te infiltreren. Het plaatsen van de rijplaten is een extramaatregel om het kwetsbare natuurgebied te beschermen tegen verdroging.

Tijdelijke oplossing
Van stalen rijplaten worden stuwen gemaakt. In totaal worden 12 stuks geplaatst. Dat gebeurt zowel in sloten van het waterschap als in kleinere slootjes die worden beheerd door boeren of terreinbeheerders. Deze maatregel komt bovenop lopende processen in het gebied waar meer op structurele wijze wordt gekeken hoe de waterhuishouding voor natuur en boer verbeterd kan worden.

Extreme droogte
Ernest de Groot, lid van het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas, is blij met de aanvullende maatregel: “Met het plaatsen van knijpplaatstuwen als aanvulling op de bestaande stuwen, kunnen we het gebiedseigen water van de Maashorst nog beter vasthouden. De extreme droogte van 2018 en 2019 heeft ons laten zien dat de klimaatverandering niet wacht tot 2050.”

Kosteloos zelf een rijplaat plaatsen? Samen boeken we resultaat!
Agrariërs kunnen kosteloos een rijplaat aanvragen en deze in hun eigen slootjes plaatsen. Dagelijks bestuurslid Peter van Dijk: “de droogte vraagt erom dat we er met elkaar de schouders onder zetten en dat iedereen iets bijdraagt. Dit is een manier waarop dat kan. Snel, eenvoudig en wij stellen de rijplaten kosteloos ter beschikking. Zeg het voort zodat zoveel mogelijk andere grondeigenaren zich hierbij aansluiten want dan boeken we echt resultaat”.