Geplaatst op: 23 april 2020

Openbare verkoop 15 natuurpercelen

In het hart van De Maashorst streven we naar een groot aaneengesloten begrazingsgebied. Ark Natuurontwikkeling heeft sinds 2014 verschillende landbouw percelen aangekocht van boeren die hieraan mee wilden werken. Dit gebeurde onder de project naam “Realisatie natuurkern Maashorst”. De meeste percelen zijn inmiddels omgevormd naar natuur zoals we dat voor ogen hebben (conform IBeP). Maar nog niet allemaal.

Via een openbare procedure wordt nu de mogelijkheid geboden aan derden om grond te kopen en om te vormen naar natuur. Uitgangspunt is dat de inschrijver met een plan komt dat een meerwaarde vormt voor de natuur en/of het natuurbeheer in De Maashorst.

Hier staat aan welke voorwaarden moet worden voldaan.