Geplaatst op: 27 november 2018

Onderzoekers van VU Amsterdam willen de Peelrandbreuk begrijpen

Inmiddels is de proefsleuf in de Peelrandbreuklijn weer dicht. Gelukkig hebben de beelden nog 🙂 Want onderzoekers van VU Amsterdam kwamen naar De Maashorst om dat juist hier het wijstverschijnsel, als effect van de Peelrandbreuk, zo goed te zien is. Ze willen onderzoeken en begrijpen waarom die grond zo slecht het water doorlaat. Want dat het bijzonder is en uniek, is zeker! En soms ook mysterieus….

In onderstaand verslag zie je een terugblik van respectievelijk het uitzetten van de piketpalen, eerste schop, monsterbuizen plaatsen, bezoek UNESCO forum Geoparken, de publieksdagen en het verwerken van de verzamelde monsters en data.