Geplaatst op: 9 maart 2018

Onderzoek toekomst educatie en informatie De Maashorst gestart

Het bestuur van De Maashorst wil de informatievoorziening en educatie in De Maashorst verbeteren. Er start een onderzoek hoe dat kan door onder andere meer samenwerking tussen Natuurcentrum De Maashorst en de recreatieve entrees aan de randen van het natuurgebied.

Op dit moment is het Natuurcentrum De Maashorst in Slabroek hét centrum voor educatie en informatie over De Maashorst. Daarnaast wordt informatie verstrekt bij de verschillende recreatieve entrees naar het gebied, zoals bijvoorbeeld bij Bedaf en de Kriekeput.

Spreiding over meerdere locaties

Stichting Natuurcentrum De Maashorst en Stichting Maashorst in uitvoering zien kansen om de informatievoorziening en educatie te verbeteren door deze te spreiden over verschillende locaties in het gebied. Zij verwachten dat je hierdoor meer bezoekers kunt bereiken. Ook kun je de inhoud van de lessen en informatie beter koppelen aan specifieke thema’s die op de betreffende locatie zichtbaar zijn en de afstand naar de locaties voor leerlingen wordt verkleind. Wel zal er een centraal informatie- en educatief centrum blijven, dat mede zorgt  voor ondersteuning van de educatie en de informatievoorziening op de locaties en entrees. Er wordt onderzocht  of deze hoofdlocatie aan de Palmstraat kan worden gevestigd en wat dan de gevolgen zijn voor de huidige locatie op Slabroek en of die als dependance kan blijven bestaan.

Ontwikkeling Palmstraat nabij camping ‘de Maashorst’ in Schaijk

Aan de Palmstraat is een nieuwe recreatieve entree met een bezoekerscentrum voorzien. In het onderzoek wordt meegenomen of het huidige Natuurcentrum invulling kan geven aan het nieuwe bezoekerscentrum. De ambitie is om meer bezoekers, ook van buiten de Maashorstgemeenten, aan te trekken. Deze locatie ligt centraal in het gebied van De Maashorst en is goed bereikbaar vanaf de afritten van de A50 en A59 en geheel omringd door deze natuurgebieden. Deze nieuwe recreatieve entree zal een regionale en nationale uitstraling krijgen die qua inhoud en beleving ‘het verhaal van De Maashorst’ vertelt. Ook zijn er plannen voor een uitkijktoren en fitnessbos. Naast de functie van  bezoekerscentrum, zal het multifunctionele gebouw ruimte bieden voor horeca en kantoorruimte voor het beheer van het gebied. De definitieve invulling is mede afhankelijk van de plannen en mogelijkheden van de uiteindelijke exploitant(en) en de haalbaarheid voor het verplaatsen van het Natuurcentrum.

Samenwerking veel partijen

Het onderzoek past in de visie van Het Bestuurlijk Regieteam, bestaande uit de wethouders van de vier Maashorstgemeenten en het hoofd van Staatsbosbeheer Noord Brabant. Bij de uitvoering zijn veel partijen betrokken: eigenaren van de recreatieve entrees, Stichting Natuurcentrum De Maashorst, Stichting Maashorst in Uitvoering, de vier gemeenten, Staatsbosbeheer, mogelijke exploitanten Palmstraat, enzovoort.

Geert Versteijlen, voorzitter Stichting Maashorst in uitvoering: “Het natuurcentrum is al jaren een begrip voor schoolleerlingen en bezoekers van De Maashorst. We kijken hoe we leerlingen en bezoekers nog beter van dienst kunnen zijn”.