Geplaatst op: 18 maart 2020

Ondanks regenval grondwater nog niet hersteld in De Maashorst

Waterschap Aa en Maas heeft het peilbeheer voor de komende weken besproken. Dit naar aanleiding van de regenval de afgelopen tijd maar ook omdat de ijkdatum van 1 april dichterbij komt, waarop besloten wordt of er een verbod op beregenen komt. De grondwaterstanden in het Aa en Maas beheersgebied is nagenoeg herstelt, alleen voor De Maashorst nog niet helemaal.

Voor heel het beheergebied van Waterschap Aa en Maas, behalve De Maashorst, geldt dat we normale stuwstanden gaan hanteren. Dit betekent dat waar het water hoog opgestuwd kan worden doen we dat en waar we water echt moeten afvoeren doen we dat ook.

Stuwstanden ongewijzigd laten om mogelijk droge zomer te overbruggen

Alleen voor De Maashorst is besloten de huidige stuwstanden ongewijzigd te laten. Dat betekent dus dat de stuwstanden nog op het hoogste niveau blijven staan. Dat doen we om zo goed mogelijk een eventuele droge zomer periode te overbruggen. Ook omdat we zien dat de grondwaterstanden nog niet geheel hersteld zijn. Slechts op enkele plekken wel. Al begint het de goede kant op te gaan. We vragen daarom aan de perceeleigenaren langs een waterloop in De Maashorst om nog even vol te houden de hogere peilen te accepteren.

Voor vragen kun je contact opnemen met Peter Daverveld van Aa en Maas (PDaverveld@aaenmaas.nl)