Geplaatst op: 11 november 2016

Nu werken aan het bos van de toekomst

De bossen in de Maashorst bestaan nu nog vooral uit dennen maar dat gaat veranderen! De bossen worden geleidelijk omgevormd naar een natuurlijker en gevarieerder bos. Ook komende winter gaan we druk aan de slag om dit mogelijk te maken.  We gaan werken aan meer afwisseling, we bewaren daarbij een netwerk van waardevolle oude en aftakelende bomen en we planten boom- en struiksoorten aan die horen bij het natuurlijkere bos, maar nu nog ontbreken.

 Werken aan meer afwisseling

Dit doen we door het vergroten van de structuurverschillen in het bos. Denk hierbij aan verschillen tussen open en dicht bos, jong en oud bos en de aanwezigheid van een kruiden-, struiken- en boomlaag. Door deze afwisseling wordt het bos aantrekkelijker, niet alleen voor  de mens, maar ook voor vele planten- en diersoorten. Hiervoor gaan we bos dunnen. Dit betekent dat we bomen weghalen of omduwen om open plekken te maken en  inheemse loofbomen en struiken te bevoordelen.

Bewaren van oude en aftakelende bomen

In (natuurlijke) bossen hangt 50% van de biodiversiteit samen met oude, aftakelende en dode bomen. Vooral dikke, oude  bomen zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Hierin zitten vaak holtes en nesten voor vogels. Dankzij de grove schors zijn ze ook een groeiplaats voor paddenstoelen, mossen en varens. We gaan een natuurnetwerk creëren door  Oude, Aftakelende en Dode bomen aan te wijzen. Dit noemen we het OAD netwerk. Door het ouder worden leveren ze een steeds grotere bijdrage aan de biodiversiteit. Omdat er nu nog weinig dikke dode bomen in het bos staan, gaan we ook aanvullend bomen ringen om ‘dood hout te maken’.

Planten van bomen en struiken

Bij het planten van bomen en struiken gaat het om soorten die nu niet in het bos voorkomen, maar hier wel thuishoren. Deze soorten kunnen echter niet vanzelf komen, of dit duurt heel lang.

De medewerkers van het IBN (sociaal werkbedrijf), voor het merendeel afkomstig uit de Maashorstgemeenten, gaan druk aan de slag met de plantwerkzaamheden in de Maashorst. Geen gemakkelijke klus want de bomen moeten met de hand op specifieke plekken worden geplant. Buiten het begrazingsgebied,  maar ook erbinnen, bijvoorbeeld verstopt onder braamstruwelen of meidoornstruiken of onder de boomkronen van omgevallen bomen. Hierdoor worden de boompjes op een natuurlijke manier beschermd tegen de grazers. Er worden ca. 20 verschillende soorten bomen en struiken geplant; boomsoorten als Zoete Kers, Haagbeuk, Winterlinde en struiksoorten zoals Sleedoorn, Hazelaar, Hondsroos en Wilde Appel.

Waar?

We voeren de maatregelen gefaseerd en werkbloksgewijs uit. Op  deze kaart kunt u zien waar we van de winter aan de slag gaan.

In opdracht van de vier Maashorstgemeenten en Staatsbosbeheer, verenigd in de Stichting Maashorst in Uitvoering, zal Bosgroep Zuid Nederland de werkzaamheden organiseren en begeleiden. De provincie Noord Brabant levert een financiële bijdrage aan deze maatregelen via de subsidieregeling biodiversiteit en leefgebieden.