Geplaatst op: 2 februari 2018

Nu werken aan het bos van de toekomst in Herperduin

In De Maashorst komt meer ruimte voor natuurlijke processen en in het hart wildere natuur. Het unieke wijstverschijnsel wordt hersteld en bosontwikkeling zorgt ervoor dat het meest gevarieerde en soortenrijke boslandschap op de Brabantse dekzanden ontstaat.  Op dit moment worden daarvoor werkzaamheden uitgevoerd in Herperduin.

Gemeente Oss wil van Herperduin een natuurlijker en gevarieerder bos maken. In januari en februari gaan ze aan de slag met werkzaamheden om het bos te ontwikkelen. Ze werken aan meer afwisseling en bewaren daarbij een netwerk van waardevolle oude en aftakelende bomen. Later komen er ook boom- en struiksoorten die horen bij het natuurlijkere bos, maar nu nog ontbreken.

Waar?

De werkzaamheden worden uitgevoerd in een relatief rustiger deel van Herperduin. Het gebied ten zuiden van het Ganzenven, richting de snelweg A50.  In het gebied komen informatiebordjes met meer uitleg over de verschillende maatregelen.

Wanneer?

De meeste maatregelen worden eind januari en begin februari uitgevoerd en duren ongeveer een week. In de winter van 2018/2019 worden de bomen en struiken geplant. Het betreft ongeveer 20 verschillende soorten:  Zoete Kers, Haagbeuk, Winterlinde en struiksoorten zoals Sleedoorn, Hazelaar, Hondsroos en Wilde Appel.

Werken aan meer afwisseling

Door het vergroten van de verschillen in het bos krijg je meer afwisseling. Denk hierbij aan verschillen tussen open en dicht bos, jong en oud bos en de aanwezigheid van een kruiden-, struiken- en boomlaag. Maar ook door het maken van enkele kronkelige paadjes in plaats van allemaal lange rechte paden. Door deze afwisseling wordt het bos aantrekkelijker voor de mens en vele planten- en diersoorten.  Hiervoor gaan we bos dunnen. Dit betekent dat we bomen  omduwen om open plekken te maken en  inheemse loofbomen en struiken te bevoordelen. Om het bos nog aantrekkelijker te maken voor de dieren creëren we ook enkele faunarustgebieden.

Bewaren van oude en aftakelende bomen

In (natuurlijke) bossen hangt 50% van de biodiversiteit samen met oude, aftakelende en dode bomen. Vooral dikke, oude  bomen zijn belangrijk voor de biodiversiteit. Hierin zitten vaak holtes en nesten voor vogels. Dankzij de grove schors zijn ze ook een groeiplaats voor paddenstoelen, mossen en varens.