Inrichting en beheer

6 jun

Wegwijs in De Maashorst geslaagd of niet?

Om bezoekers te ontvangen, de weg te wijzen en het Oergebied in Brabant te laten ontdekken is...

28 feb

Interview met Bosopzichter Jorn Martens over bosomvorming Herperduin

Waarom worden de bossen bij Herperduin gekapt en 'staand gedood'? Bekijk het interview van...

11 dec

Kudde Exemoor pony’s op Slabroekse Heide – Uitbreiding van het begrazingsgebied

De poort van de tijdelijke kraal voor de zes Exmoor pony’s werd gisteren in de Slabroekse...

27 nov

Meehelpen met snoeien in de frisse buitenlucht? Landschapsbeheer Uden zoekt hulp op 1 december

De stichting Vrijwillig Landschapsbeheer Uden (sVLU) gaat a.s. zaterdag 1 december 2018 een...

14 nov

Ecologische verbindingszone ’t Mun is klaar

De inrichting van de ecologische verbindingszone ’t Mun is helemaal klaar! Hierdoor is er...

7 sep

Agrarisch natuurbeheer enorm populair in Noord-Oost Brabant

Veel bekijks voor proefveld ‘Vogelakker’ Eind augustus was de tweede kijkdag van de...

23 aug

Rapport ARK: Wisenten wennen aan recreanten

In opdracht van ARK natuurontwikkeling is onderzoek gedaan naar de reacties van de wisenten op...

3 dec

De Maashorst maakt zich klaar voor de wisent

Een groter natuurlijk hart, met meer ruimte voor natuurlijke processen en een robuuste...

9 nov

Minder vlinders en vogels

Ondanks de positieve bevindingen moet toch ook gewezen worden op de achteruitgang van de...

9 nov

Bosontwikkeling

Studenten van de HAS hebben de ontwikkeling van bos op opengemaakte plekken in Herperduin...

9 nov

Heideonderzoek

Om de oorzaken van de soortenarmoede van de heide te onderzoeken worden door studenten van HAS...

9 nov

Moeras Karlingerweg

Het moeras aan de Karlingerweg is in de afgelopen jaren in twee fases opgeschoond. Na de...

9 nov

Beken onderzoek

De komende jaren zullen de beeklopen van de Venloop en de Grote Wetering worden aangepast. Om...

9 nov

Hazelworm onderzoek

In Herperduin is een start gemaakt met de inventarisatie van de hazelworm. Deze is hier voor...