Geplaatst op: 23 mei 2017

Nieuwe toeristische bewegwijzering in Landerd

 

Toeristen, recreanten en passanten kunnen straks in Landerd makkelijker een camping, B&B of dag-attractie vinden. In de hele gemeente wordt in de loop van dit jaar nieuwe toeristische bewegwijzering aangebracht in de vorm van bruine strokenborden. De huidige blauwe borden in de metalen frames komen hiermee te vervallen. Ook alle (private) recreatieve naamborden in de openbare ruimte worden later dit jaar door de gemeente verwijderd.

 

De gemeente Landerd wil met de nieuwe bewegwijzering het autoverkeer vlotter en veiliger naar de toeristische voorzieningen leiden via de gewenste routing. Het uitgangspunt hierbij is, in dit tijdperk van GPS-navigatie, een geleiding met zo min mogelijk borden die vooral gericht is op oriëntatie en bevestiging (‘ik zit goed’).

 

Het bedrijf REVIS uit Veghel gaat de nieuwe bewegwijzering in Landerd uitvoeren. De gemeente heeft samen met REVIS en het Platform Toerisme Landerd (PTL) hiervoor criteria opgesteld.

REVIS gaat namens de gemeente de komende weken aan de hand van deze criteria de Landerdse recreatieondernemers benaderen of en hoe zij op de borden vermeld willen worden.

De eenmalige kosten voor plaatsing van de borden komen voor rekening van de gemeente en PTL. Voorwaarde voor deelname is dat ondernemers een onderhoudscontract voor 10 jaar afsluiten. De kosten hiervoor zijn € 25,- per bord per jaar. Hiermee wordt de kwaliteit en actualiteit van de toeristische bewegwijzering in Landerd ook in de toekomst gewaarborgd.