Geplaatst op: 23 juli 2016

Nieuwe rustplek in Hengstheuvel

In Hengstheuvel (de oudste nederzetting in De Maashorst – 700 n. Chr!) is een rustplek voor fietsers en wandelaars gerealiseerd. De rustplek is aan de Voortweg 10, bij Natuurtuin Hengstheuvel. De rustplek Hengstheuvel is gerealiseerd met een voucher voor burgerinitiatieven van de Groene Loper Maashorst.

Lekker zitten en genieten

De Natuurtuin Hengstheuvel ligt aan 2 wandelroutes, te weten de route Hengstheuvel-Hultje van ‘Wandelen over boerenland’ (Maashorstboeren) en Het Bernhovenpad. Rond het middaguur wandelen hier vaak medewerkers van ziekenhuis Bernhoven.

Natuurtuin Hengstheuvel is de voortuin van fam. Roelofs, een tuin van ca. 400 m2, waarin verschillende natuurelementen zijn uitgewerkt. Streven is om hier kalkminnende soorten tot ontwikkeling te laten komen.

De rustplek is gesitueerd aan de wegzijde, waar de berm overgaat in de natuurtuin. Doel van de rustplek spreekt voor zich,passanten die er behoefte aan hebben kunnen even gaan zitten en genieten. De bankjes en de poort zijn gemaakt door de Pompestichting te Zeeland. Via een klein infopaneel wordt men uitgenodigd een korte wandeling door de voortuin te maken en kennis te maken met natuurelementen zoals het insectenhotel, de wilgentunnel en de houtiglo.

Namens fam. Roelofs zeggen wij: kom gerust even rusten bij rustplek Hengstheuvel!