Geplaatst op: 26 september 2019

Nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst

De Maashorst komt in een nieuwe fase. De projecten binnen de regeling Landschappen van Allure zijn met succes afgerond en het merk De Maashorst, hét Oergebied in Brabant is groeiende. Dat vraagt om een nieuw en passend besturingsmodel. De colleges van de vier Maashorst gemeenten en het bestuur van Staatsbosbeheer hebben ingestemd met de adviesnota “Een nieuwe besturing voor de samenwerking in De Maashorst”, waarin EEN bestuur en EEN uitvoeringsorganisatie voor de hele Maashorst wordt voorgesteld.

Volgens het voorstel is er straks Het Maashorst Bestuur en een Maashorst Team dat nauw samenwerkt met de Maashorst Community. De Stichting Maashorst In Uitvoering houdt hiermee op te bestaan en het is de ambitie om de Stichting Natuurcentrum de Maashorst onder te brengen in de nieuwe uitvoeringsorganisatie: Het Team Maashorst.

Onlosmakelijk onderdeel
Het Natuurcentrum de Maashorst is al jaren een begrip voor schoolleerlingen en bezoekers van de Maashorst. De (educatieve en informatieve) kwaliteiten die de afgelopen jaren zijn opgebouwd door Natuurcentrum de Maashorst worden gezien als een onlosmakelijk onderdeel van een nieuw Team Maashorst.

Efficiënter en effectiever
Door de gezamenlijke taken van de 5 gebiedseigenaren én de informatie- en educatieactiviteiten van het Natuurcentrum Maashorst bijeen te brengen onder één aansturing worden overleg, besluitvorming en uitvoering effectiever en efficiënter. Er ontstaat eenheid en regie op alle activiteiten in De Maashorst waarmee het besturen van De Maashorst eenvoudiger en duidelijker wordt.

Focus
De focus van het Team Maashorst ligt op het beheer, behoud en groei van de schitterende landschaps- en natuurwaarden van het gebied. Tevens wordt ingezet op het benutten van de recreatieve waarde en het stimuleren van sociaaleconomische ontwikkeling in de Maashorst.

Hoe verder?
De komende maanden wordt samen met de Maashorst Community een inhoudelijke koers voorgesteld voor 2021 t/m 2024. Deze dient als leidraad voor alles wat er de komende jaren in De Maashorst wordt ondernomen.